ระบบบันทึกภาระงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


Login เข้าสู่ระบบ
 
 
Welcome to Workload (ระบบบันทึกภาระงาน).
Username :
Password :
 
[ คู่มือการใช้งานระบบ ]
 * สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้กรุณา Login ที่เว็บ http://edoc.rmutp.ac.th และทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดย click ที่ชื่อหลังคำว่ายินดีต้อนรับ เมื่อแก้ไขแล้วให้เข้ามาที่ http://workload.rmutp.ac.th อีกครั้งจะเข้าใช้งานได้ตามปกติ
เข้าระบบด้วย Username,Password ที่เข้าใช้งาน Internet ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

* ระบบ Login เก็บค่า Login ไว้ในเครื่องเพื่อความปลอดของข้อมูลของท่านกรุณา Logout ทุกครั้ง หรือทำการเปลี่ยน Password บ่อยๆ เพื่อความปลอดภัย

 
มีข้อสงสัยในการใช้งานกรุณาติดต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์ติดต่อภายใน 6786